THE SASAKI OSAMU BANDphoto by kuse yoshiko

SasakiOsamu_PlanetK_11-10-22_089 のコピー
L to R_Yoshinori Imai (Drums & Cho) , Osamu Sasaki (Vocal,Guitar&Piano) , Yukiko Shibutani (Bass & Cho)


2010年8月結成

BAND MEMBER'S PROFILE_photo by メトロ
p-044-306e30b330d2309a30fc
Osamu Sasaki (Vocal,Guitar&Piano)_profile

p-039-306e30b330d2309a30fc
Yukiko Shibutani (Bass & Cho)_website  

p-011-306e30b330d2309a30fc
Yoshinori Imai (Drums & Cho)_website